actualisatie

Om de twee jaar is er een actualisatie van alle kandidaat-huurders die op de wachtlijst staan. Wij willen weten of u nog op de wachtlijst wil staan of niet. Wij kijken ook of u nog voldoet aan de inkomensvoorwaarde.

Stuur of mail het formulier terug naar Eigen Gift-Eigen Hulp of kom langs tijdens de openingsuren tegen ten laatste 28 februari 2019.

Let op: als u niet of te laat antwoordt op de vraag voor actualisatie, wordt u van de lijst geschrapt!