Ontstaan en visie

Eigen Gift Eigen Hulp is een coöperatieve vennootschap en werd opgericht op 30 september 1922. Ze werd op 10 augustus 1922 erkend door de nationale maatschappij voor huisvesting. In 1991 werd Eigen Gift Eigen Hulp erkend door de toenmalige Vlaamse huisvestingsmaatschappij (VHM) onder het nummer 324. 

De zetel van de vennootschap is momenteel gevestigd in de Luitenant – Generaal Gerardstraat 6 te 8520 Kuurne. Eigen Gift Eigen Hulp is een gemeentelijke sociale huisvestingsmaatschappij werkzaam op het grondgebied Kuurne. 

Eigen Gift Eigen Hulp bouwt en verhuurt sociale woningen. Deze woningen zijn kwaliteitsvol, duurzaam en energiezuinig. Samen met haar partners en ingebed in het sociaal woonbeleid van de Vlaamse regering en het lokale woonbeleid in Kuurne, streeft Eigen Gift Eigen Hulp naar een kwalitatief en betaalbaar woonaanbod. 

Eigen Gift Eigen Hulp plaatst haar huurders centraal, via huisvestingsondersteuning en technische herstellingen. Voor de lokale woonactoren en het plaatselijk bestuur is Eigen Gift Eigen Hulp een aanspreekpunt, partner en betrokken vertegenwoordiger. Eigen Gift Eigen Hulp realiseert in haar werkgebied de Vlaamse wooncode en levert een bijdrage tot betaalbaar en kwalitatief wonen voor personen die moeilijk op de private huurmarkt terecht kunnen.