Wie is wie?

De dagelijkse werking van Eigen Gift Eigen Hulp is in handen van 7 medewerkers. Eigen Gift Eigen Hulp beschikt over een directeur, een financieel-administratieve dienst, een sociale dienst, een technische dienst en een huisbewaarder. We stellen de medewerkers van Eigen Gift Eigen hulp voor. 

Directeur – Renaat Vandevelde

Eigen Gift Eigen Hulp wordt aangestuurd door een directeur. Hij staat in voor de strategische, financiële en operationele sturing van de organisatie en de bestuursvoorbereiding. Hij is het aanspreekpunt van de organisatie en bepaalt het personeels- en communicatiebeleid. Voor de dagelijkse sturing werkt de directeur nauw samen met de voorzitter van Eigen Gift Eigen Hulp.

Profiel

Renaat Vandevelde
Directeur
056/73.81.11
r.vandevelde@egeh.be


Financieel-administratieve medewerker - Eline Deblauwe

In een sociale huisvestingsmaatschappij bewegen er aanzienlijke geldstromen die grotendeels overheidsgelden zijn. Het financieel beheer van Eigen Gift Eigen Hulp omvat de boekhouding, de financiële planning en rapportering. Naast deze financiële taak staat deze dienst ook in voor de personeelsadministratie (betaling lonen, verlofregeling, enz.) 

Profiel

Eline Deblauwe
Financieel beleid & personeelsadministratie
056/73.81.11 
e.deblauwe@egeh.be 


Sociale dienst - Hanne Lauwers & Saartje Bossuyt

De sociale dienst stelt de huurder en de leefbaarheid centraal. Hanne en Saartje zijn de contactpersonen bij de sociale dienst. Zij zijn het aanspreekpunt over leefbaarheidsproblemen, onderhoud in woningen en appartementen, betalingsproblemen, overlast, enzovoorts. 

Als je een sociale woning wil, moet je je bij hen inschrijven. Ook zullen zij woningen die vrijkomen toewijzen aan de huurder. Zij staan ook in voor het huurcontract, de berekening van de huurprijs en de huurwaarborg. In een afspraak met onze sociale dienst krijg je de uitleg over het huurcontract en de huurprijs. 

De sociale dienst maakt ook werk van huurdersparticipatie. Ze organiseren informatie-, buurt- en bewonersvergaderingen. 

Profiel

Hanne Lauwers
Sociale dienst
056/73.81.11
h.lauwers@egeh.be 


Profiel

Saartje Bossuyt
Sociale dienst
056/73.81.11
s.bossuyt@egeh.be

Stagiaire - Moonya Noël 

De stagiaire zal de komende twee schooljaren op maandag en vrijdag aansluiten bij  de sociale dienst. Ze zal mee instaan voor het inschrijven van kadidaat-huurders tot het opmaken van een  huurcontract.  Ze zal ook een aantal opdrachten uitvoeren om de leefbaarheid van de huurders te verhogen.  
Technische dienst

Bouwtechnisch medewerkers - Bartel Dewaele & Tom Desmet 

De bouwtechnisch medewerker maakt een investering- en renovatieplanning van de woningen en appartementen van Eigen Gift-Eigen Hulp. Zo zorgen we dat de kwaliteit van ons patrimonium bewaakt wordt. 

Bartel & Tom staan ook in voor de opvolging van de openbare verkoop, de voorbereiding van de opmaak van raamcontracten en de opvolging van de servicegerichte technische dienstverlening.

Profiel

Bartel Dewaele
bouwtechnisch medewerker

Profiel

Tom Desmet
bouwtechnisch medewerker


Onderhoudstechnici - Gratiaan Lemey & Stephan Vanhoenacker

De technische dienst van Eigen Gift Eigen Hulp staat in voor het onderhoud en de herstellingen van de woningen van Eigen Gift Eigen Hulp, het onderhoud gemeenschappelijke delen van het patrimonium, renovatie en herstel van huurwoningen, herstel van huurschade, opmaak van plaatsbeschrijvingen en opname meterstanden, enzovoorts. 

Heeft de huurder een probleem dan komt de technische dienst langs om het probleem te herstellen. Tenzij het gaat om grotere werken: in dat geval komt er een aannemer langs. Is er iets kapot aan de woning? Twijfel niet en contacteer ons. 

Hoe onze technische dienst contacteren? 

  • Op weekdagen contacteer je het kantoor tijdens de kantooruren (tussen 9u00 en 11u30 en van 14u00 tot 16u00): 056/73.81.11
  • Tijdens de week (van 16u00 tot 22u00), de weekends en op feestdagen contacteer je het permanentienummer 0475/32.01.02 (van 8u30 tot 22u00) 
Profiel

Gratiaan Lemey
Technische dienst

Profiel

Stephan Vanhoenacker
Technische dienst